Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 696

  • Tổng 7.590.750

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình tập trung chỉ đạo Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bám sát Kế hoạch số 154/KH-LĐLĐ, ngày 18/4/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Kế hoạch số 86/KH-CĐN ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐN Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành lần thứ 12 (Khóa III)

Đến ngày 05/4/2023, Công đoàn ngành Công Thương có 20/37 Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thành công Đại hội theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 54% và ban hành quyết định chuẩn y Đại hội cho 20 đơn vị với kết quả cụ thể như sau:

Các công tác chuẩn bị hồ sơ, văn kiện và quy trình Đại hội được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH Thương mại Hiếu Hằng lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thường trực Công đoàn ngành tặng hoa chúc mừng Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp nước Quảng Bình

                Mặc dù trong mấy năm lại đây, thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, khắc nghiệt; bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn.vv..dịch bệnh Covid-19 bùng phát, kéo dài. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói chung. Trong thời kỳ xảy ra dịch bệnh, hậu Covid và chiến tranh Nga – Ucraina làm cho giá cả thị trường một số mặt hàng, nguyên nhiên liệu tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và luân chuyển hàng hóa, làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ảnh hưởng mạnh đến tâm lý, thu nhập và đời sống nhân dân và tác động mạnh đến hoạt động của tổ chức Công đoàn cũng như đời sống của cán bộ và người lao động toàn ngành nói riêng, trong đó ảnh hướng lớn đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh khó khăn đó, các đơn vị ở lĩnh vực này đã nổ lực rất lớn cùng với sự lãnh đạo, quản lý điều hành linh hoạt của Lãnh đạo của các công ty, Công đoàn cơ sở các Công ty đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò đại diện, quyền hạn của mình, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực cùng với doanh nghiệp luôn vượt qua khó khăn và đã chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 rất thành công đảm bảo theo kế hoạch chỉ đạo của CĐN. Tiêu biểu các đơn vị sau:

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP Thương mại và Du lịch Vĩnh Hà lần thứ I nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH Vương Thuận lần thứ II  Nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP Du lịch Sài Gòn Quảng Bình  lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chỉ đạo các CĐCS thực hiện các bước theo hướng dẫn 28/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bầu Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội và đã có 5/20 CĐCS tổ chức thành công bầu Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội với tỷ lệ tín nhiệm cao (từ 73% trở lên, trong đó có đơn vị đạt 100% dù cán bộ không phải Đảng viên) trong đó có 03 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước.

Tại Đại hội Công đoàn ngành đã phối hợp tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như cờ thi đua; bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Công Thương Việt Nam...

Công tác bầu cử Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra bám sát đề án nhân sự và đã được Cấp ủy Đảng cùng cấp đánh giá, nhận xét về tiêu chuẩn chính trị, được Công đoàn ngành nhất trí trong buổi duyệt hồ sơ Đại hội đơn vị. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành tại hầu hết các CĐCS đều lựa chọn cơ cấu, số lượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, do đó, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành được bầu đã giảm so với nhiệm kỳ trước.

Theo kế hoạch đến 31/5/2023 sẽ có 37/37 CĐCS = 100% hoàn thành tổ chức Đại hội, trong đó có 8/37 CĐCS bầu Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội. Đồng thời Công đoàn ngành hoàn thành xây dựng văn kiện, đề án nhân sự và thực hiện Quy trình nhân sự đảm bảo yêu cầu đề ra.

 TH: Phan Mạnh Hùng - CĐN

Các tin khác