Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 715

  • Tổng 8.056.688

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Tư pháp tổ chức

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Thực hiện Công văn số 3991/BTC ngày 14/10/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” thuộc Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”.

 

Ngày 25/10/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 3041/STP-PBGDPL gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Vận động, hướng dẫn, khuyến khích, đôn đốc và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022.

Thí sinh dự thi truy cập tại địa chỉ website: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen.

2. Đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi trên báo, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc hình thức phù hợp khác; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: anhm@moj.gov.vn) để theo dõi, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cuộc thi.

3. Ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải và các tập thể tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi thuộc phạm vi quản lý.

4. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Cuộc thi để phối hợp giải quyết (liên hệ trực tiếp đồng chí Hoàng Mạnh An, chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739468/0902879997; email: anhm@moj.gov.vn).

BAN BIÊN TẬP

Các tin khác