Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 1009

  • Tổng 8.356.784

Tổ chức các lớp tuyên truyền cho đoàn viên, CNLĐ về văn hóa doanh nghiệp, kỷ năng giao tiếp trong lao động, đẩy mạnh văn hóa người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam, các chế độ chính sách mới về lao động và công tác Công đoàn năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, Công đoàn ngành Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức 3 lớp tuyên truyền cho hơn 200 CNLĐ trực tiếp.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Công Thương và Công đoàn ngành hàng năm, Kế hoạch số 2136/KH-SCT ngày 27/12/2021 của Sở Công Thương về việc thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 08/KH-CĐN ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình, đồng thời kết hợp tuyên truyền về công tác lao động, Công đoàn.

Tuyên truyền tại Công ty CP Cosevco 6 ngày 13/9/2023

Đến nay, Công đoàn ngành Công Thương và Sở Công Thương đã tổ chức hoàn thành theo kế hoạch03 lớp tuyên truyền đến đối tượng đoàn viên, Công nhân lao động với nội dung 4 chuyên đề: cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Văn hóa Doanh nghiệp; Kỷ năng giao tiếp và tạo động lực trong lao động; Công tác lao động và Công đoàn mới nhất năm 2023.

Truyền đạt công tác lao động và Công đoàn tại CĐCS Công ty TNHH Vương Thuận ngày 16/10/2023

Tuyên truyền tại Công ty CP TM và DL Vĩnh Hà ngày 16/11/2023

Mục tiêu của các lớp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng về Cuộc vận động để người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hoá Việt Nam, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đối tượng CNLĐ, xây dựng văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng thời để CNLĐ được nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách mới nhất, các quy định liên quan về lao động, Công đoàn và các kỷ năng giao tiếp, ứng xử tạo các giá trị trong văn hóa doanh nghiệp.

TH: Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐN

Các tin khác