Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 615

  • Tổng 8.356.389

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

 Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1218/KH-UBND ngày 12/7/2021 về việc thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

 

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của tỉnh. Nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản nhằm đáp ứng các quy định của các thị trường nhập khẩu. Từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh trên thị trường quốc tế. Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2025, Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh đạt khoảng 80 - 90 triệu USD, trong đó nhóm hàng nông sản đạt 20 triệu USD, lâm sản đạt 50 – 60 triệu USD, thủy sản đạt 10 -12 triệu USD. Phấn đấu 20% sản lương nông lâm thủy sản xuất khẩu của tỉnh xây dựng được thương hiệu có uy tín, 50% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; 40% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản qua chế biến và chế biến sâu. Đến năm 2030, phấn đấu thực hiện tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh đạt 140 -150 triệu USD (mức tăng bình quân 9-11%/năm so với năm 2025), trong đó: Nhóm hàng nông sản đạt 40-45 triệu USD, lâm sản đạt 80-90 triệu USD, thủy sản đạt 20-22 triệu USD). Phấn đấu 30% sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu của tỉnh xây dựng được thương hiệu có uy tín, 60% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản qua chế biến và chế biến sâu.

Theo đó, giải pháp chung để hoàn thành mục tiêu trên là rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản; Phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giao Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia ký kết, trong đó đặc biệt là FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP, VJEPA…) nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các ưu đãi từ các FTA. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu, dự báo thị trường, đánh giá khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, thế mạnh của tỉnh trên thị trường trong nước và nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương, các thương vụ, Tham tán thương mại Việt Nam tại các nước để tiếp cận thông tin về thị trường, việc áp dụng các rào cản kỹ thuật trong thương mại…Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây !

Thực hiện: Minh Tâm – TTKC&XTTM

Các tin khác