Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 734

  • Tổng 8.159.088

Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Ngày 01/11/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 10/2023/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh.

 

      Theo đó, bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước. Cụ thể, Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh sẽ bao gồm 04 mục tiêu chính:

Ảnh minh hoa


      - Mục tiêu 1: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP.

      - Mục tiêu 2: Xanh hóa các ngành kinh tế, bao gồm các lĩnh vực: năng lượng; giao thông vận tải; nông nghiệp; thương mại – dịch vụ; công nghệ; vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng: tài nguyên rừng; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước.

      - Mục tiêu 3: Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững (môi trường, xã hội; đô thị; 

      - Mục tiêu 4: Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

      Bộ chỉ tiêu này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về tăng trưởng xanh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

      - Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

      - Xây dựng và hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh.

      - Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê cho các chỉ tiêu tăng trưởng xanh.

    - Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh theo quy định tại Thông tư 10/2023/TT-BKHĐT để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

      Thông tư 10/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/12/2023.


TH: Nhật Bình QLCN

Các tin khác