Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 17

  • Hôm nay 6736

  • Tổng 8.744.119

Sở Công Thương tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2022, Ban CHQS Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị trong Cụm 15 và Ban CHQS thành phố Đồng Hới tổ chức đợt huấn luyện tự vệ tập trung tại thao trường cPPK 37mm, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới.

 

 Đ/c Nguyễn Văn Hiếu – Phó CHT Ban CHQS thành phố phát biểu quán triệt huấn luyện
 
 Trong thời gian 7 ngày, các chiến sỹ tự vệ đã được huấn luyện các nội dung Giáo dục chính trị gồm 5 chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và các cơ quan tổ chức; Quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển đảo Việt Nam và địa phương,  nhiệm vụ dân quân tự vệ biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải qyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung huấn luyện quân sự gồm: Huấn luyện điều lệnh; Tập bắn bài 1B súng tiểu liên AK; Tập bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh; Kỹ thuật đánh bắt địch; Tập ném lựu đạn bài 1B; Chắp nối đồ dùng gây nổ, gói buộc lượng nổ; Luyện tập Trung đội tự vệ bảo vệ cơ quan,...
 
Qua công tác huấn luyện giúp lực lượng tự vệ cơ quan Sở Công Thương nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh của địa phương, đơn vị; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trước mọi âm mưu của kẻ thù, chống gây rối, bạo loạn, lật đổ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cơ động phòng chống cháy nổ, bão lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố tại địa bàn để tổ chức sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
 
Cán bộ, chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện
 
Các chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện có ý thức trách nhiệm cao trong huấn luyện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, duy trì nghiêm kỷ luật; đảm bảo giờ giấc, mang trang phục đúng quy định, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, công việc, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Qua đợt huấn luyện các chiến sỹ tự vệ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự vệ trong tình hình mới; có được các kỹ năng cơ bản về chiến thuật làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại đơn vị.
 
Kết quả kiểm tra huấn luyện 6/6 đồng chí đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 100%.
 
Một số hình ảnh về đợt huấn luyện:
 
 
 
 
 
                                     
 
                                              
                  Tuấn Khiêm

Các tin khác