Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 662

  • Tổng 8.356.436

Sở Công Thương tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2023, Ban CHQS Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị trong Cụm 08 và Ban CHQS thành phố Đồng Hới tổ chức đợt huấn luyện tự vệ tập trung tại thao trường cPPK 37mm, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới.

Đ/c Nguyễn Thanh Phong – Phó CHT Ban CHQS thành phố phát biểu quán triệt huấn luyện

 Trong thời gian 7 ngày, các chiến sỹ tự vệ đã được huấn luyện các nội dung Giáo dục chính trị gồm 5 chuyên đề: Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, dự bị động viên và động viên Quốc phòng, Biên giới Quốc gia và an ninh Quốc gia, Biên phòng và phòng thủ dân sự; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung huấn luyện quân sự gồm: Huấn luyện điều lệnh; Tập bắn bài 1B súng tiểu liên AK; Tập bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh; Kỹ thuật đánh bắt địch; Tập ném lựu đạn bài 1B; Chắp nối đồ dùng gây nổ, gói buộc lượng nổ; Luyện tập Trung đội tự vệ bảo vệ cơ quan,...

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng tự vệ cơ quan Sở Công Thương nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ quân sự, quốc phòngan ninh của địa phương, đơn vị; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trước mọi âm mưu của kẻ thù, chống gây rối, bạo loạn, lật đổ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cơ động phòng chống cháy nổ, bão lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố tại địa bàn để tổ chức sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện

                Các chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện có ý thức trách nhiệm cao trong huấn luyện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, duy trì nghiêm kỷ luật; đảm bảo giờ giấc, mang trang phục đúng quy định, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, công việc, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Qua đợt huấn luyện các chiến sỹ tự vệ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự vệ trong tình hình mới; có được các kỹ năng cơ bản về chiến thuật làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại đơn vị.

Kết quả kiểm tra huấn luyện 6/6 đồng chí đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 100%.

Một số hình ảnh về đợt huấn luyện:

                        TH: Tuấn Khiêm - PCVP Sở

Các tin khác